ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ ตรวจสอบผลการสอบ
  รหัสบัตรประชาชน (*ตัวอย่าง 1310600171234)
  วัน\เดือน\ปีเกิด (*ตัวอย่าง 01022014)
     

**หมายเหตุ** เข้าระบบไม่ได้ ติดต่อได้ที่
โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร 083-6272439, 081-8311399